Block title
Block content

بازدید جناب آقای دکتر محسنی بند پی معاونت محترم وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی و ریاست سازمان بهزیستی کشور از فعالیت های فبک اروند

 

حضور جناب آقای دکتر محسنی بند پی معاونت محترم وزیر  تعاون کار و رفاه اجتماعی  و ریاست سازمان  بهزیستی کشور با هییت همراه  و جناب آقای دکتر مختار نماینده مردم آبادان در مجلس دهم شورای اسلامی در موسسه فکر پروری کودکان اروند و بازدید از فعالیت های فبک اروند و روند اجرای برنامه فکر پروری برای کودکان و نوجوانان در منطقه اروند 
این دیدار در روز پنج شنبه  مورخ 20 آبان ماه 1395 در محل موسسه فکر پروری کودکان اروند ( فبک ) با حضور جمعی از مربیان برنامه فکر پروری برای کودکان و نوجوانان ( فبک ) صورت گرفت .
دکتر محسنی بند پی در این دیدار  ابراز  کردند : "کسب مهارت  های فکر پروری برای کودکان یک امر واجب برای رشد و تکامل همه جانبه کودک است " 

فبک ، برنامه فکر پروری برای کودکان و نوجوانان