Block title
Block content

برنامه فکرپروری برای کودک چیست؟

امروزه آموزش مهارت های فکری بالقوه، یکی از با ارزش ترین حوزه های تحقیق و توسعه آموزشی است. آموزش فکرپروری کودکان کلیدی طلایی است که می تواند سبب رشد مهترین جنبه رشدی کودکان، یعنی« تفکر» می شود.

فکرپروری برای کودک P4C   با تاکید بر پرورش تفکر از دوران کودکی، در نیمه دوم قرن بیستم بنیان نهاده شد و به سرعت در بیش از صد کشور دنیا مورد توجه قرار گرفت. که حدود30 کشور از کشورهای پیشرفته به طور جدی آن را وارد نظام آموزش وپرورش ساخته اند ودر حدود70کشور نیز به طورآزمایشی این برنامه را تجدید می کنند.

اگر چه عنوان رایج این برنامه فلسفه برای کودکان ونوجوانان است اما منظور از مفهوم فلسفه در آن به معنای آموزش مکاتب و آرای فلسفی به کودکان ونوجوانان نیست بلکه هدف پرورش توانایی های فکری و استدلالی و قضاوت آنان می باشد. در این روش دانش آموزان فقط ذهن خود را از محفوظات پر نمی کنند بلکه خودشان در رسیدن به پاسخ سوالشان به واسطه تحقیق، فعالانه شرکت می کنند و با تشکیل اجتماع پژوهشی در قالب حلقه کندوکاو در مهارت فکری ورزیده می شوند.

اهداف برنامه فلسفه برای کودکان:

  • بهبود توانایی استدلال
  •  پرورش خلاقیت
  •  رشد فردی و میان فردی
  •  پرورش درک اخلاقی
  • پرورش تفکر انتقادی
  • پرورش توانایی مفهوم یابی در تجربه
  •  پرورش شهروندی