Block title
Block content

موسسه ترویج تفکر و گفتگو اروند

 

موسسه ترویج تفکر و گفتگو اروند با اخذ مجوز رسمی از واحد ثبت شرکت های سازمان منطقه آزاد اروند در سال1393 به صورت رسمی در زمینه آموزش مربیان ویژه برنامه فکرپروری برای کودکان فعالیت خودرا آغاز نموده است و هم اکنون با 35 مربی کارآمد و آموزش دیده در این زمینه در حال انجام فعالیت می باشد.