Block title
Block content

موسسه طلوع جوانه های اروند

 

موسسه طلوع جوانه های اروند با اخذ مجوز رسمی از واحد ثبت شرکت های سازمان منطقه آزاد اروند در سال1393 به صورت رسمی در زمینه آموزش کودکان و نوجوانان در قالب باشگاه فکرپروری برای کودکان فعالیت خود را آغاز نموده است تا با تکیه بر اصول اخلاقی کودکان را به فعالیت و مشارکت تشویق و برای ساختن آینده بهتر به عنوان سفیران منطقه آزاد اروند آماده نماید.