Block title
Block content

موسسه فکر پروری کودکان اروند

موسسه فکرپروری برای کودکان اروند با اخذ مجوز رسمی از واحد ثبت شرکت های سازمان منطقه آزاد اروند در سال 1393 به صورت رسمی در زمینه آموزش کودکان ونوجوانان در سطح مدارس آبادان،خرمشهر و مینوشهر فعالیت خود را آغاز نموده است و هم اکنون در حال ارائه خدمات آموزشی و تربیتی در سطح مدارس است.