Block title
Block content

موسسه مشاور رها اندیشه اروند

موسسه مشاوره رها اندیشه اروند با اخذ مجوز رسمی از واحد ثبت شرکت های سازمان منطقه آزاد اروند درسال 1393 به صورت رسمی در زمینه مشاوره ی فردی،گروهی و خصوصاٌ والدگری در سطح مدارس، مهدکودک های آبادان و خرمشهر فعالیتهای خود را آغاز نموده است .