Block title
Block content

نشست جناب اقای دکتر میدری معاونت محترم وزارت کار، با مدیران موسسات فکرپروری کودکان اروند

نشست جناب اقای دکتر میدری معاونت محترم رفاه اجتماعی وزارت کار،تعاون و رفاه اجتماعی با مدیران موسسات فکرپروری کودکان اروند و موسسات همسو مورخ 3فروردین96
دراین جلسه که با حضور جمعی از مربیان فبک،برگزار گردید،ضمن ارائه گزارش عملکرد اموزشی و پژوهشی موسسه فکرپروری کودکان اروند و موسسات همسو،مربیان از بازخورد و تاثیرات این برنامه روی جامعه هدف خود  مطالبی را ارائه نمودند.دکتر میدری نیز ضمن تقدیرو تشکر ازگستردگی فعالیتهای گروه فبک اروند،آمادگی خود را نسبت به حمایت از این گروه اعلام کردند.
فبک،برنامه فکر پروری برای کودکان و نوجوانان